privacy

Lees in deze privacyverklaring hoe vzw Inzichtmeditatie Antwerpen (IMA) met jouw gegevens omgaat.

Wij wensen steeds je privacy te beschermen. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Aanmelding voor activiteiten
Via de website of een mailbericht kun je je aanmelden als deelnemer aan onze activiteiten. Er wordt daarbij een aantal persoonsgegevens geregistreerd.
Als je je aanmeldt voor een activiteit vragen we je om je voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en een e-mailadres in te vullen.
Ook vragen we informatie over je meditatie-ervaring. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de meditatiebegeleider die de meditatie-activiteit begeleidt.
Het inschrijvingsformulier zoals je dat invult wordt opgeslagen in een bestand in een beveiligde omgeving dat toegankelijk is voor het bestuur van IMA en eventueel een administratief medewerker. Iedereen is op de hoogte van de privacywetgeving en wordt geacht zich hieraan te houden.
Gegevens over je meditatie-achtergrond worden alleen met de begeleider/meditatieleraar en de coördinator van de activiteit gedeeld.

Verstrekking aan derden 
Zo maken wij vaak gebruik van een derde partij voor de accommodatie tijdens de retraites. We geven dan enkel je naam door en desgevallend medische beperkingen (vb. voedselallergie, handicap waarvoor aangepaste accommodatie nodig is). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven noch aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.)

Aanmelden voor nieuwsbrief
Voor het aanmelden voor de nieuwsbrief worden je voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd.

Afmelden voor nieuwsbrief
Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief die je ontvangt op ‘opzeggen’ of ‘unsubscribe’ te klikken.

Scroll naar top