inzichtmeditatieantwerpen

Algemene voorwaarden van InzichtMeditatie Antwerpen (IMA)

Met betrekking tot inschrijving, wachtlijst, betaling, annulering, aansprakelijkheid, vrijwilligheid en veiligheid
 
Inschrijven voor een activiteit betekent dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden
 
Inschrijven
Je inschrijving voor een activiteit is definitief als de aanmelding via het websiteformulier én de financiële bijdrage is ontvangen. 
Na inschrijving ontvang je een automatisch antwoord met als afzender “Google Formulieren”.
Als je dit niet terugvindt kijk dan in je spambox aub. 
 
Wachtlijst
Als er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen voor de activiteit, dan is de volgorde van aanmelding (inschrijvingsformulier plus betaling) bepalend. Degene die eerder heeft ingeschreven en betaald gaat vóór iemand die later heeft aangemeld en betaald.
 
Betaling
Financiële bijdragen dienen minimaal 2 weken vóór aanvang van de activiteit betaald te zijn.
Indien een deelnemer zich korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit heeft ingeschreven, dient de bijdrage direct betaald te worden.
 
Terugbetaling bij annulering door deelnemer
Heb je je aangemeld voor een activiteit maar kun je toch niet deelnemen? Meld je dan op tijd af

Afhankelijk van wanneer je je afmeldt, krijg je een deel van je inschrijvingsgeld terug:

  • Annulering meer dan 14 dagen vóór het begin van de activiteit: bijdrage minus 10 euro administratiekosten
  • Annulering uiterlijk 48 uur vóór het begin van de activiteit: 50% van de bijdrage
  • Bij retraites: annulering meer dan 3 weken vóór het begin: terugbetaling van de bijdrage minus 20 euro administratiekosten. Indien je binnen de 3 weken vóór aanvang van de retraite annuleert, kunnen we je niets terugbetalen. Enkel indien een vervanger gevonden wordt van de wachtlijst, kunnen we een deel terugbetalen. Als er geen wachtlijst is, kan je zelf een vervanger opgeven.
  • Meld je je korter dan 48 uur van tevoren af? Dan kunnen we je inschrijvingsgeld helaas niet teruggeven.

Terugbetaling bij annulering door IMA
Als door omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider zonder dat passende vervanging is gevonden) of door gebrek aan belangstelling of anderszins, IMA onverhoopt moet besluiten om de activiteit af te gelasten, dan worden de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Eventueel reeds betaalde bedragen worden teruggestort.
 
Registratievergoeding
Indien de activiteit wordt georganiseerd op dana basis (donatie – vrijwillige bijdrage – je bepaalt zelf wat je wil geven) wordt een registratievergoeding gevraagd. Deze is niet-terugbetaalbaar.
 
Aansprakelijkheid
IMA stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade van welke aard dan ook, die zich tijdens meditatie en activiteiten kunnen voordoen. Als een deelnemer schade heeft toegebracht aan bezittingen van IMA of de door haar gehuurde ruimtes en toebehoren van deze ruimtes dan is deze deelnemer daar volledig voor verantwoordelijk.
Verder is IMA niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen of enige letselschade.
Voor de vrijwilligers is IMA verzekerd voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid.
 
Veiligheid en verantwoordelijkheid
Een deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf.
Als je bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ben je geen enkele wijze verplicht deze oefeningen te doen.
 
Ethiek
IMA onderschrijft het ethisch drieluik van de Stichting Inzichtmeditatie (SIM). 
 
Dank voor je medewerking!
IMA
Scroll naar top