inzichtmeditatieantwerpen

Online oefengroep Insight Dialogue

We zien je graag online vanaf maandagavond 16 september!

Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie.
We cultiveren meditatieve kwaliteiten terwijl we in relatie zijn en contempleren gezamenlijk over onderwerpen uit de leringen van de Boeddha. De (h)erkenning van de gedeelde menselijke ervaringen nodigen uit tot gemakkelijker opmerkzaam te zijn in het dagelijks leven. Ook kunnen zich allerlei inzichten ontwikkelen die vreugde, verdieping en bevrijding kunnen brengen.

Deze methode werd ontwikkeld door Gregory Kramer uit de VS. Hij merkte op dat stilte meditatie heel behulpzaam was voor onze innerlijke rust, maar dat die rust snel weg is als we weer met anderen in het leven zijn.
Hij bracht de interactie van het leven met anderen samen met het ontwikkelen van meditatieve kwaliteiten, geïnspireerd op de lessen van de Boeddha.

Hoewel Insight Dialogue gebaseerd is op de vroege leringen van de Boeddha (Pāli Canon) en de beoefening van Inzicht- of Vipassanā-meditatie, zijn mensen van alle religies en achtergronden welkom en vinden ze er baat bij.

Meer info op metta.org

Insight Dialogue Oefengroep

Met de oefengroep komen we elke derde maandagavond van de maand bij elkaar om gezamenlijk Insight Dialogue te oefenen. Met de steun van Riët Aarsse begeleiden 5 facilitatoren in een beurtrol deze online bijeenkomsten, die bestaan uit een geleide meditatie, een korte bespreking vanuit de Dhamma, een reflectie over het onderwerp (in breakoutrooms) en een korte meditatie om af te ronden.

De Dhamma is onze leidraad en elke keer komt er een verschillend thema aan bod.
De afgelopen periode oefenden we met ‘de acht wereldse winden’.
Een mooi vervolg hierop voor de komende periode zijn de ‘Zeven factoren van verlichting’.

De zeven factoren van verlichting komen veelvuldig voor in traditionele teksten en het lijkt erop dat ze een belangrijk onderricht geweest zijn vanuit het gezichtspunt van de vroege boeddhisten. Het gaat om een reeks van kwaliteiten. Die, wanneer we ze ontwikkelen, ons brengen van waar we nu zijn naar een staat van meer wijsheid en mededogen. In onze gezamenlijke meditatie kunnen we dit ontwikkelen en dit kan meer harmonie in het dagelijkse leven brengen. Langzamerhand zullen we ons door de inzichten minder verward voelen en minder in beslag genomen worden door de wisselvalligheden van een eeuwig veranderende wereld.

We contempleerden reeds op deze 4 factoren: Opmerkzaamheid, Onderzoek, Energie en Vreugde.
In het najaar zijn de thema’s:      
16 september: Kalmte  
21 oktober: Concentratie 
18 november: Gelijkmoedigheid

Voorwaarden voor deelname
Om deel te kunnen nemen is enige ervaring met Insight Dialogue of meditatie vereist.
Dit kan zijn deelname aan een (online) kennismakingscurus of aan een (online) retraite.
De thema’s hebben een onderlinge samenhang maar elke avond kan ook als aparte avond gevolgd worden.

Wanneer 

Maandelijks  
Elke 3de maandag van de maand 19.30 tot 21.00 uur

Hoe 
Via Zoom 

Hier inschrijven

Bijdrage
Vrije bijdrage (Dana)

Vragen?
Stuur een mailtje naar info@inzichtmeditatieantwerpen.be

Nieuwste boek van Gregory Kramer nu ook in het Nederlands
Riët Aarsse
Scroll naar top