Wat is IMA – InzichtMeditatie Antwerpen?

Welkom bij IMA. Of ook wel: InzichtMeditatieAntwerpen.
We organiseren onder meer meditaties, retraites en stiltewandelingen.

Altijd moeilijk. Jezelf voorstellen. Dus beginnen we maar bij het begin.

Inzichtmeditatie
Bij IMA doen we aan inzichtmeditatie. Maar wat wil dat precies zeggen? Heel eenvoudig: we focussen op opmerkzaamheid. Wie opmerkzaam door het leven gaat, krijgt inzicht in zichzelf. Maar ook in de natuur van het bestaan. De kern? Bewust aanwezig zijn in het nu. En weten wat er in dat nu gebeurt.

Van inzicht naar een vriendelijk hart
Jezelf bekwamen in meditatie maakt dat je gaandeweg meer rust, meer vriendelijkheid en meer begrip zal ervaren. Ten opzichte van jezelf, en ten opzichte van anderen en sociale structuren. IMA streeft ernaar om de hartskwaliteiten, liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid in de praktijk te brengen bij alles wat we ondernemen.

Laagdrempelig en open voor iedereen
Bij IMA is ieders inbreng belangrijk. We zijn een non-hiërarchische organisatie en houden het graag laagdrempelig.
Met speciale aandacht voor:
    – Ethisch handelen
    – Verbinding
    – Openheid
    – Gedeelde verantwoordelijkheid
    – Inclusieve groep
    – Toegankelijkheid voor iedereen mét mogelijkheid tot verdieping
    – Geduld

Inspirerende meditatiebegeleiders
We starten vanuit het Theravada-boeddhisme en willen van betekenis zijn door deze oude traditie binnen de Westerse context een plek te geven.
Zo dragen we met zijn allen bij aan vrede in de wereld.
IMA heeft het geluk om samen te werken met meditatieleraren en -begeleiders die een inspirerende, boeddhistische levenshouding voorleven en doorgeven.

Vrijgevigheid of dana
Winst streven we niet na, dana wel. 
Dana is een woord uit het Pali en wordt vaak vertaald naar vrijgevigheid, vrijwillig geven of donatie. Kom je bijvoorbeeld naar een retraite, dan bepaal je zelf hoeveel wil of kan geven voor de begeleiding. Je geeft vanuit het hart. Dat betekent dat financiën geen bezwaar hoeven te zijn om deel te nemen.

Wees dus meer dan welkom.

Leraren en begeleiders

Onze meditatieleraar is Venerable Ayya Virañani.
Ayya is boeddhistische non en komt uit de VS (Hawaii).
Ayya Virañani was wetenschapper en conservatiebioloog in Hawaii en Nieuw-Zeeland en mediteert sedert 1979. Halverwege de jaren negentig begon ze intensiever te oefenen en heeft enkele jaren gewerkt in het Te Moata retreat center in Nieuw-Zeeland en in de Insight Meditation Society in de VS.
In 2003 nam ze de novicewijding in de Birmese lijn van Mahasi Sayadaw, waarmee ze een periode van vier jaar aan intensieve beoefening begon.
In 2006 werd ze als non gewijd in Myanmar met Sayadaw U Pandita als voorganger.
Nu is ze verbonden aan het gerenommeerd meditatiecentrum Chanmyay Myaing MC van U Indaka Sayadaw in Yangon.
In 2008 was ze medeoprichter van Metta In Action, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om Birmese mensen in nood de middelen en vaardigheden te bieden om zichzelf te helpen.
Ze was een van de redacteuren (voor Pali en Engels) van de vertaling van de Birmese of Mahasi Sayadaw’s Manual of Insight die in 2016 is gepubliceerd door Wisdom Publications.
Ayya is gespecialiseerd in zowel Vipassanā– en Mettāmeditatie. Ze is diep geworteld in de Dhamma door beoefening en studie, spreekt met veel compassie en maakt de traditionele teksten toegankelijk met veel voorbeelden uit het dagelijks leven.
Ayya geeft vipassanā- en mettā-meditatieretraites over de hele wereld.

Our meditation teacher is Venerable Ayya Virañani.
Ayya is a Buddhist nun and comes from the USA (Hawaii).
Ayya was a scientist and conservation biologist in Hawaii and New Zealand and has been meditating since 1979. In the mid-1990s she began to practice more intensively and worked for several years at the Te Moata retreat center in New Zealand and in the Insight Meditation Society in the USA.
In 2003, she took novice ordination in the Burmese line of Mahasi Sayadaw, beginning a four-year period of intensive practice.
In 2006 she was ordained as a nun in Myanmar with Sayadaw U Pandita as preceptor.
Now she is affiliated with the renowned Chanmyay Myaing Meditation Center of Sayadaw U Indaka in Yangon.
In 2008, she co-founded Metta In Action, a charity dedicated to providing Burmese people in need with the tools and skills to help themselves.
She was one of the editors (for Pali and English) of the translation of the Burmese or Mahasi Sayadaw’s Manual of Insight published in 2016 by Wisdom Publications.
Ayya specializes in both Vipassanā and Mettā meditation. She is deeply rooted in the Dhamma through practice and study, speaks with great compassion and makes accessible the traditional texts with many examples from everyday life.
Ayya conducts vipassanā and mettā meditation retreats all over the world.

Notre enseignante de méditation est la Vénérable Ayya Virañani.
Ayya est une monastique bouddhiste originaire des États-Unis (Hawaï).
Ayya Virañani a été scientifique et biologiste de la conservation à Hawaï et en Nouvelle-Zélande et médite depuis 1979. Au milieu des années 1990, elle a commencé à pratiquer de manière plus intensive et a travaillé pendant plusieurs années au centre de retraite Te Moata en Nouvelle-Zélande et à l’Insight Meditation Society aux États-Unis.
En 2003, elle a reçu l’ordination de novice dans la lignée birmane de Mahasi Sayadaw, entamant ainsi une période de quatre ans de pratique intensive.
En 2006, elle a été ordonnée nonne au Myanmar avec Sayadaw U Pandita comme précepteur.
Elle est aujourd’hui liée au célèbre centre de méditation Chanmyay Myaing Meditation Center de U Indaka Sayadaw à Yangon.
En 2008, elle a cofondé Metta In Action, une organisation caritative visant à fournir aux Birmans dans le besoin les outils et les compétences nécessaires pour s’aider eux-mêmes.
Elle a été l’une des éditrices (pour le pali et l’anglais) de la traduction en birman du Manual of Insight de Mahasi Sayadaw, publié en 2016 par Wisdom Publications.
Ayya est spécialisée dans la méditation Vipassanā et Mettā. Elle est profondément enracinée dans le Dhamma par la pratique et l’étude, parle avec une grande compassion et rend les textes traditionnels accessibles avec de nombreux exemples de la vie quotidienne.
Ayya dirige des retraites de méditation vipassanā et mettā dans le monde entier.

IMA werkt samen met externe meditatiebegeleiders die we hier graag voorstelllen:

Ven. Vimala
Ven. Vimala is een non-binaire kloosterling geboren in Nederland. Als Bhikkhunī (volledig ingewijde non) wil Ven. Vimala de Bhikkhunī-lijn helpen ondersteunen en de weg vrijmaken voor vrouwen en non-binaire personen, zodat ook zij zich volledig kunnen laten inwijden, net zoals de mannen dat altijd al konden.
Ven. Vimala is oprichter van het Tilorien klooster in de Belgische Ardennen, met als doel om een leefgemeenschap te vormen die gebaseerd is op de vroegboeddhistische leer, alsook om een oefenplaats te bieden aan Bhikkhunīs en andere vrouwelijke kloosterlingen, en om LGBTIQA+-personen en andere ondervertegenwoordigde groepen te steunen in het bestuderen van de boeddhistische leer.
Ven. werkt mee aan SuttaCentral.net, een schatkist aan vertalingen van de vroegboeddhistische Sutta’s, en is één van de hoofdontwikkelaars van BuddhaNexus.net aan het Numata Centrum voor Boeddhistische Studies aan de Universiteit van Hamburg.
Lees hier meer over Ven. Vimala.

Ven. Vimala

Riët Aarsse is meditatiebegeleider sinds 2012.
Ze was veel in Azië voor studie, meditatie en dhamma service.
Haar inspiratie is om de westerse en oosterse wijsheden bij elkaar te brengen.
Insight Dialogue heeft haar hart omdat het de oefening brengt naar de belangrijkste uitdaging en grootste gift van het leven: ons contact met anderen.
Samen ontwaken bracht haar ertoe Amsterdam Inzichtmeditatie op te richten. 

Lees meer over Riët:
https://www.amsterdaminzichtmeditatie.nl
https://www.vipassana.nu/riet-aarsse/
https://insightdialogue.org/teachers/9977/riet-aarsse/

Riët-Aarsse-225x300

Bart van Melik heeft veel stijlen van Inzichtmeditatie beoefend.
Zijn voornaamste leraren zijn Joseph Goldstein en Carol Wilson, die hem kennis lieten maken met de kracht van een ontspannen bewustzijn dat ons in staat stelt het leven met vriendelijkheid tegemoet te treden, vooral in moeilijke tijden.
Van Gregory Kramer leerde Bart Insight Dialogue, een volledig betrokken relationele meditatiebeoefening.
En van zijn vrouw Chantal en zoon Lou blijft hij leren over onvoorwaardelijke liefde, geduld en spelen.

Lees meer over Bart:
https://www.bartvanmelik.com/about
https://www.vipassana.nu/bart-van-melik/
https://insightdialogue.org/teachers/312/bart-van-melik/

van_melik_bart

Karin Coolsaet maakte kennis met de traditie van Thich Nhat Hanh in 2013. Geinspireerd door de eenvoud en de effectiviteit van de typische Plum Village-beoefening richtte zij sindsdien met sanghavrienden diverse sangha’s op: de Antwerpse sangha ‘De Lotusknop’, facebook-sangha ‘De Lotusbloem’ en tijdens de lockdown 2 online sangha’s voor Vlaanderen.
Ze maakt deel uit van het webteam van aandacht.net en van de werkgroep Leven in Aandacht Vlaanderen.
Karin ontving transmissie van de 5 aandachtsoefeningen in 2016 en kreeg daarbij de lineage naam ‘Diep Vertrouwen van het Hart’.
Door de transmissie van de 14 aandachtsoefeningen in 2022 werd Karin lid van de Orde van Interzijn en ontving de dharmanaam ‘Ware Voortzetting van Vrede’.
Karin is geboeid door de boeddhistische psychologie, heeft een brede kijk op religie en spiritualiteit en legt graag verbinding tussen verschillende tradities.

KarinCoolsaet

Het IMA-team:

ayya_viranani

Ayya Virañani

Heidi Rommens

Jotika Hermsen leerde me mediteren met de 4 grondslagen van aandacht.
Upul Gamage bracht me bij de vriendelijkheid van het hart.
Ayya Virañani, mijn huidige meditatieleraar, leerde me beide te integreren.

Verdere inspiratie deed ik op tijdens retraites bij leraren uit verschillende tradities waaronder Bhikkhuni Kusuma, Tenzin Palmo, Venerable Vivekananda, Sister Khema, Gregory Kramer, Stephen en Martine Batchelor, Joan Halifax, Ton Lathouwers, Michael Kewley, Riët Aarsse, Ank Schravendeel, Bart van Melik.

Gedurende 9 jaar heb ik intensief meegeholpen aan de uitbouw van Ehipassiko en ben erg dankbaar voor alles wat ik daar geleerd heb.

Openheid voor andere spirituele tradities draag ik hoog in het vaandel. Dit breng ik in de praktijk als medebestuurslid van de Boeddhistische Unie van België waar ik me inzet voor alle boeddhistische tradities. Het volgen van de eerste Vlaamse Emouna-opleiding in 2021-2022 was een grote inspiratie om actief deel te nemen aan Parel Antwerpen, het platform voor interlevensbeschouwelijke dialoog.

Mijn missie is het delen en doorgeven van de Dhamma door inzet van organisatorische kwaliteiten.

Je kan me mailen via heidi@inzichtmeditatieantwerpen.be

Lidia

Lidia Schinkel

Ik ben afkomstig uit Buenos Aires, Argentinië.
Op jonge leeftijd begon ik aan Hatha yoga en meditatie. In Amsterdam volgde ik de vierjarige opleiding aan de Yogacademie Nederland in Amsterdam. Tijdens deze periode kwam ik in aanraking met Zen en verdiep me sindsdien in de leringen van de Boeddha. Daarnaast volgde ik bijscholingen waaronder kinderyoga bij H. Purperhart, Adem en Ontspanning bij R. Herbig en transpersoonlijke psychologie. Ik gaf 12 jaar les in Nederland, 2 jaar in Argentinië en van 2013 tot begin 2020 was ik vaste lesgeefster in Ehipassiko.

Voor de Mindfulness Yogalessen lessen vind ik inspiratie in mijn ervaringen met de grondslagen van oplettendheid (zoals beschreven in de Satipatthana Sutta en de Anapanasati Sutta) en in de Boeddhistische filosofie.

Bewegingen, pranayamas en asanas worden meditatief uitgevoerd, om contact te herstellen met wat er is. In de beleving van de verandering van houding worden adem, lichaam en geest bij elkaar en in balans gebracht in het nu.

Je kan me mailen via lidia@inzichtmeditatieantwerpen.be

Scroll naar top